Hjem
Arkiv
Vedtekter
Bli medlem
Kart
Området
Holmsbu
Medlemsinfo
Om styret
Været NÅ
For medlemmer
For styret
    

Holmsåsens hytteeierforening nettsider.

Nå fungerer SMS funksjonen for alle vanlige funksjoner.

Vi har hå fått på på plass en avtale med en leverandør av SMS funksjoner, som kan erstatte den uoffesielle funksjonen vi brukte før. Nå skal alle vanlige funksjoner for medlemmer fungere og alle kan legge inn nummer til bommen selv.
Snart er også funksjonen som sender meldinger til medlemmer på plass, for styret.

SMS funksjonen til bommen fungerer ikke

Funksjonen vi i mange år har brukt for å sende SMS fra nettsiden til bommen fungerer ikke lenger.
Dette medfører at vi må få en avtale med en leverandør, og betale for denne tjenesten i fremtiden.
Det tar noen dager før det skjer, ny beskjed når alt er på plass.
Kontakt Per Kragøe (91355166) hvis du har MEGET viktige endringer som MÅ inn.

Dugnad i foreningen

I år blir dugnaden lørdag 11 juni 2016 kl. 11:00.
Ta med rake/rive/kantklipper og annet hageutstyr så vi får ryddet best mulig.
Fremmøte ved Gunnarskjær!

Årsmøte i foreningen er avholdt.

Årsmøte med mange deltagere ble avholt 11/4 og ny leder av foreningen er Mari Thjømøe, Øvre Holmsåsen 29a.
Les om det nye styret her
Referat kommer her etterhvert.

Forslag til årsmøtet 2016

Styret har 29/3 mottatt forslag fra medlem til årsmøtet:

Holmsåsen Hytteeierforening bestiller og betaler årlig snøbrøyting/strøing av aktuelle veier (Holmsåsen og Øvre Holmsåsen?)

Bakgrunn:
I de siste 6-7 årene har i vinterhalvåret Tom Heien brøytet/strødd i Holmsåsen slik at alle kan kjøre eller gå til hytten sin og derved bruke/etterse den hele året. Det har vært en gruppe på ca 10 hytteeiere som har betalt sin andel og hvor undertegnede har koordinert tiltaket sammen med Tom Laugerud. De siste 2 årene har Hytteeierforeningen betalt 1/3 av fakturaen og de aktuelle ca 10 hytteeiere 2/3. Nå etter oppstart med brøyting/strøing har mange hytter blitt oppgradert/bygget nye og kan brukes som helårshytte. Dette også som følge av innlagt vann/kloakk. Og, gledelig nok, er det mange flere hytteiere enn de omtalte ca 10 som nå bruker/besøker hytten sin i vinterhalvåret. Totalt har fakturaen for Holmsåsen vært ca kr 6-8000 pr sesong. Før de siste 6-7 årene var det i store deler av vinteren (inkl påsken) ufremkommelig i Holmsåsen både med bil og til bens. Når det gjelder Øvre Holmsåsen er det vel vesenlig bare nyere hytter som også brukes som helårshytter.
Med vennlig hilsen
Marit og Rolf Haugen
Holmsåsen 43

Årsmøtet 2016

Årsmøtet avholdes 11/4-2016 kl 18:00 på Fruene Haugestad i Lierbyen.

Adresse er Haugestadbakken 7, 3400 Lier

Dette er det som er sendt ut til medlemmene: Innkalling, årsmelding og regnskap.

Valgkomiteens innstilling er enda ikke klar. Styret oppfordrer alle som ønsker å bidra i styret, til å kontakte valgkommiteen. All informasjon vil bli tilgjengelig her når alt er klart, noen dager etter påske.

Siste nytt om kortene til bommen!

Følgende melding er mottatt fra Kristin Blichfeldt 14/5:

"Hei, Proxxl har glemt å skifte batterier i kortleserene:-( :-( :-(
Antagelig er det derfor det er problemer med enkelte kort. De skifter dem til uka. Gi beskjed videre.
Mvh Kristin"


Det er nok batteriene og ikke kortene som skal byttes.

Dugnad 2015

Den årlige dugnaden ble på årsmøtet fastsatt til LØRDAG 13/6-2015.
Mer informasjon kommer nærmere dugnaden.

Info om kortene som brukes i bommene

Kortene har en begrenset levetid, dette er av rent tekniske årsaker og mange av kortene fungerer ikke lenger.
Kristin Blichfeldt har nye kort til salgs for kr 200.
Kontakt henne på mail eller SMS 91314765

Minner også om at de medlemmer som er innenfor en bom, kan bruke telefonstyring av bommen.
Dette er både enklere og raskere enn kortbruken, og reduserer også kjøring i veien.
Du kan selv endre hvem som skal bruke telefonstyring her.Minner om at saker det ikke lenger er plass til her flyttes uendret til arkivet

Holmsåsen hytteeierforening, foretaksnr: 994152963, bankkonto: 2220.08.26810.
Postadresse: Holmsåsen hytteeierforening v/Mari Thjømøe, Myrhaugen 20, 0752 Oslo.