Hjem
Arkiv
Vedtekter
Bli medlem
Kart
Området
Holmsbu
Medlemsinfo
Om styret
Været NÅ
For medlemmer
For styret
    

Medlemsside for Holmsåsens hytteeierforening.

Årsmøtet 11. april 2018

Styret takker medlemmene for deltakelse på årsmøtet for 2017.
Signert protokoll er nå klar, og er gjort tilgjengelig her

Dugnad

Dugnad blir lørdag 9. juni klokken 11 med oppmøte på Gunnarskjær, og med servering av forfriskninger etter dugnaden.
Dugnadsgeneral er Heidi, og alle er velkommen!

Kajakk-plass

Styret ønsker også bindene påmelding til kajakk-oppbearing på Gunnarskjær. Tilbudet er kjøp av plass for kroner 2.500,- og vi forventer å ha tilbudet på plass sommeren 2018 gitt nødvendig interesse.
Vi ber om bindende påmelding til Mari pr e-post.
Plass tildeles etter first come, first serve prinsippet. Kjøpet gir rett til plass, men dersom denne ikke benyttes i 3 år vil plass inndras mot en erstatning som besluttet av styret. Varsel om dette gis etter 2. sesong. Formålet er at kajakk oppbevaring brukes aktivt til nytte for medlemmenes behov.

Nytt om bommene

Etter en periode hvor begge bommene har stått åpne, skal nå begge bommene nå være i orden igjen.
Jeg ber om at feil på bommene meldes til Per Kragøe, på telefon 91355166, så skal jeg se hva jeg kan gjøre. Bommen i Øvre Holmsåsen er nå justert så den automatisk går opp når strømmen går, mens den i Holmsåsen skal kunne åpnes for hånd. Når strmmen kommer tilbake må bommen lukkes, og det kan kun Kristin og Per Kragøe gjøre.

Nå er det snart årsmøte i hytteeierforeningen og HVA

Foreningen har årsmøte onsdag 11. aapril 2018 kl 18:00

Årssmøtet er samme dag og sted som årsmøtet i HVA, dette årsmøtet starter kl 19:30

Sakspapirer til årsmøtet finner du her: Innkalling, styrets beretning forslag vedtektsendring og budsjett

Årsmøtet finner som vanlig sted på Fruene Haugestad.
Adresse er Haugestadbakken 7, 3400 Lier

Sommersesongen går mot slutten

Det er snart slutt på tømming av søppel, og som vanlig ber vi dere innstendig om å IKKE bruke søplekassene i løpet av vinteren.
Det skaper problemer og dårlig lukt, og hvis du trenger tømming i løpet av vinteren, må dette bestilles hos RFD.

Holmsåsen hytteeierforening, foretaksnr: 994152963, bankkonto: 2220.08.26810.
Postadresse: Holmsåsen hytteeierforening v/Mari Thjømøe, Øvre Holmsåsen 29A, 3484 Holmsbu.
Tekniske spørsmål og support for hjemmesiden stilles til Per Kragøe, mobil: 913 55 166