Hjem
Arkiv
Vedtekter
Bli medlem
Kart
Området
Holmsbu
Medlemsinfo
Om styret
Været NÅ
For medlemmer
For styret
    
Arkiv med saker som ikke lenger står på forsiden

Her alt som har vi ikke lenger har plass til på hovedsiden

Nå er det snart årsmøte i hytteeierforeningen og HVA

Foreningen har årsmøte onsdag 11. aapril 2018 kl 18:00

Årssmøtet er samme dag og sted som årsmøtet i HVA, dette årsmøtet starter kl 19:30

Sakspapirer til årsmøtet finner du her: Innkalling, styrets beretning forslag vedtektsendring og budsjett

Årsmøtet finner som vanlig sted på Fruene Haugestad.
Adresse er Haugestadbakken 7, 3400 Lier

Sommersesongen går mot slutten

Det er snart slutt på tømming av søppel, og som vanlig ber vi dere innstendig om å IKKE bruke søplekassene i løpet av vinteren.
Det skaper problemer og dårlig lukt, og hvis du trenger tømming i løpet av vinteren, må dette bestilles hos RFD.

Dette er en litt redusert hjemmeside

Smitt og smule av innhold på denne siden forsvant da jeg la ut litt info om at minuttbakken er fikset.
Håper å få rekonstruert det meste som var her

Dugnaden ble gjennomført, og Gunnar er ute!

Dugnaden ble avholdt og noen dager senere var Gunnar ute. Det var nødvendig å fornye moringen til Gunnar.
Det er også anlagt ny bro i havnen og rekkverket ved trappen til stranden er forlenget.

Dugnaden blir lørdag 10/6 kl. 11:00.

Som vanlig ber vi om at du tar med hagesaks, rive, spett, kantklipper med mere og møter frem på Gunnarskjær.
Det blir servering av forfriskninger og vi har selvsagt bestilt flott vær.
Vell møtt!

Årsmøtet er onsdag 19/4-2017 kl. 18:00.

Sakspapirer til årsmøtet er her Innkalling og Årsmelding
Årsmøtet finner som vanlig sted på Fruene Haugestad.
Adresse er Haugestadbakken 7, 3400 Lier
Etter årsmøtet i Hytteeierforeningen er det årsmøte i Holmsåsen vann og avløp, kl 19:30

Forslag til årsmøtet 2016

Styret har 29/3 mottatt forslag fra medlem til årsmøtet:

Holmsåsen Hytteeierforening bestiller og betaler årlig snøbrøyting/strøing av aktuelle veier (Holmsåsen og Øvre Holmsåsen?)

Bakgrunn:
I de siste 6-7 årene har i vinterhalvåret Tom Heien brøytet/strødd i Holmsåsen slik at alle kan kjøre eller gå til hytten sin og derved bruke/etterse den hele året. Det har vært en gruppe på ca 10 hytteeiere som har betalt sin andel og hvor undertegnede har koordinert tiltaket sammen med Tom Laugerud. De siste 2 årene har Hytteeierforeningen betalt 1/3 av fakturaen og de aktuelle ca 10 hytteeiere 2/3. Nå etter oppstart med brøyting/strøing har mange hytter blitt oppgradert/bygget nye og kan brukes som helårshytte. Dette også som følge av innlagt vann/kloakk. Og, gledelig nok, er det mange flere hytteiere enn de omtalte ca 10 som nå bruker/besøker hytten sin i vinterhalvåret. Totalt har fakturaen for Holmsåsen vært ca kr 6-8000 pr sesong. Før de siste 6-7 årene var det i store deler av vinteren (inkl påsken) ufremkommelig i Holmsåsen både med bil og til bens. Når det gjelder Øvre Holmsåsen er det vel vesenlig bare nyere hytter som også brukes som helårshytter.
Med vennlig hilsen
Marit og Rolf Haugen
Holmsåsen 43

Årsmøtet 2016

Årsmøtet avholdes 11/4-2016 kl 18:00 på Fruene Haugestad i Lierbyen.

Adresse er Haugestadbakken 7, 3400 Lier

Dette er det som er sendt ut til medlemmene: Innkalling, årsmelding og regnskap.

Valgkomiteens innstilling er enda ikke klar. Styret oppfordrer alle som ønsker å bidra i styret, til å kontakte valgkommiteen. All informasjon vil bli tilgjengelig her når alt er klart, noen dager etter påske.

Siste nytt om kortene til bommen!

Følgende melding er mottatt fra Kristin Blichfeldt 14/5:

"Hei, Proxxl har glemt å skifte batterier i kortleserene:-( :-( :-(
Antagelig er det derfor det er problemer med enkelte kort. De skifter dem til uka. Gi beskjed videre.
Mvh Kristin"


Det er nok batteriene og ikke kortene som skal byttes.

Dugnad 2015

Den årlige dugnaden ble på årsmøtet fastsatt til LØRDAG 13/6-2015.
Mer informasjon kommer nærmere dugnaden.

Info om kortene som brukes i bommene

Kortene har en begrenset levetid, dette er av rent tekniske årsaker og mange av kortene fungerer ikke lenger.
Kristin Blichfeldt har nye kort til salgs for kr 200.
Kontakt henne på mail eller SMS 91314765

Minner også om at de medlemmer som er innenfor en bom, kan bruke telefonstyring av bommen.
Dette er både enklere og raskere enn kortbruken, og reduserer også kjøring i veien.
Du kan selv endre hvem som skal bruke telefonstyring her.

Bommen i Holmsåsen fungerer nå helt OK!

Bommen på toppen av minuttbakken stod i "delvis" åpen stilling, nok en gang brutt opp av en som ikke hadde kort/telefonstyring.
Nå er bommen riktig justert, slik at låsen i enden av bommen låser bommen, da skal det ikke være mulig å bryte den opp.
Meld fra til styret hvis dette ikke fungerer OK.

Årsmøte ble avholt og HVA SA er klar for å stiftes.

Det ble mandag 20/4-2015 avholdt årsmøte i Hytteeierforeningen.
Innkalling ble godkjent og styrets leder (Per Kragøe) ble valgt som ordstyrer. Det ble valgt referent (Toril Tallaksrud) og to til å undertegne referatet.
Styrets beretning ble lest, og det var stort egasjement rundt vedlikehold av veier.
Styret skal kontakte Kristin Blichfeldt angående vedlikehold av Holmsåsen, spesielt nedre delern av veien.
Alle valg ble gjort som foreslått av valgkommiteen.
Alle valg var ved akklamasjon.

På slutten av årsmøtet ble det holdt en demonstrasjon av foreningens hjemmeside. Det ble vist bruk av medlemsinfo siden, hvor medlemmene kan endre navn, hjemadresse, email og mobilnummer.

Det var ca 80 medlemmer tilstede på møtet.

Stiftelsesmøte HVA SA

Etter årsmøtet i hytteeierforeningen var det stiftelsesmøte i Holmsåsen vann og avløp samvirkeforetak (HVA SA)
Først gikk Pål Carlson gjennom historien til HVA, og bakgrunnen for den anonyme tilværelsen som HVA har hatt gjennom årene.
Vedtekter, stiftelsesdokument, kontrakt med HVA og kontrakt med brukere ble gjenomgått og bifalt.
Det var 40 som tegnet seg på listen som følger stiftelsesdokumentet.
Alle dokumenter vil snart bli tilgjengelige her.

Innkalling til stiftelsesmøte Holmsåsen vann og avløp Samvirkeforetak

Rett etter årsmøtet i hytteeierforeningen avholdes stiftelsesmøte for HVA SA.
Dette vil etter planen starte kl 19:00.
Dette møtet er åpent for alle som er tilknyttet vann og/eller avløp i Holmsåsen.
Innkallingen til møtet her

Valgkommiteens forslag til kandidater på årsmøtet 2015

Valgkommiteen har kommet med sitt forslag til kandidater ved valgene på årsmøtet 20/4-15.
Forslaget kan du lese her.
En takk til valgkomiteen for vel utført jobb.

Årsmøtet 2015

Årsmøtet avholdes 20/4-2015 kl 18:00 på Fruene Haugestad i Lierbyen.

Adresse er Haugestadbakken 7, 3400 Lier

Dette er det som er sendt ut til medlemmene: Innkalling, årsmelding og regnskap.

Valgkomiteens innstilling er enda ikke klar. Styret oppfordrer alle som ønsker å bidra i styret, til å kontakte valgkommiteen.

Holmsåsen vann og avløp

Rett etter årsmøtet i foreningen vil det være stiftelsesmøte for Holmsåsen vann og avløp samvirkeforetak (HVA SA)
Samvirkeforetak er den beste måten å organisere dette på, og mer informasjon om vedtekter osv kommer i separat forsendelse til alle som er tilknyttet HVA.
All informasjon vil bli tilgjengelig her når alt er klart, noen dager etter påske.

Forhandlinger med grunneier om innløsning av tomter

Innen fristens utløp var det tilsammen 15 som har meldt seg på en felles forhandlingsrunde med grunneier.
Disse holdes løpende informert.

Gunnar.

Nå er sommeren definitivt er på hell, og Gunnar er igjen på tørt land. I år er den naturligvis ekstra sikret, så vi slipper å lete fjorden rundt etter den.
Takk til gjengen som har påtatt seg jobben med å få Gunnar trygt på land!!

Referat fra informasjonsmøtet om innløsning av tomter.

Medlemsmøtet ble avholdt på Holmsbu Bad lørdag 30 august 12:00-14:00.
Advokat Petter Holmen foredro om tomtefesteloven.
Det er noen viktige konklusjoner som man kan trekke:
 1. Holm gård er et gårdsbruk og innløsning av tomter kommer inn under landbruksreglene.
 2. Festere har ingen rett til innløsning. Det fremlagte tilbud er et tilbud fra grunneier, som man ikke vet om blir gjentatt.
 3. Innløsningspris settes normalt til 40% av dagens råtomtverdi. Råtomtverdi er tomtens verdi uten noen av den innsats fester har nedlagt, som vei, vann, terrasser og ikke minst bebyggelse.
 4. Hvis festekontrakt inneholder regler for regulering av festeavgift kan grunneier ikke øke utover konsumprisindeks.
 5. Når festekontrakt utløpet har man rett til fornyelse, det store spørsmålet er til hvilken pris.
  Dette er ikke avklart etter dommen i EMD.
  Det som er sikkert er at når det kommer en justering av loven, vil denne få tilbakevirkende kraft.
  Det forslaget som er mest sansynlig er samme regler som er i dag for engangsjustering av festeavgift uten reguleringsmulighet i kontrakt.
  Dette var 9.000, og inflasjonsjustert til i dag ca 11.000 pr mål pr år.
Det var et ønske fra mange av de tilstedeværende at advokat Holmen skulle gjøre et felles fremstøt mot grunneier, mer om dette rett nedenfor.

Forhandlinger med Kristin Blickfeldt

Det ble gjennomført et informasjonsmøte lørdag den 30.08.2014 på Holmsbu bad som annonsert hvor advokat Petter Holmen var invitert av Hytteeierforeningen for å belyse forskjellige aspekter rundt Tomtefesteloven. Holmen hadde ikke anledning til å ta stilling til tilbudet fra Kristin Blichfeldt, men belyste på generelt grunnlag hvordan man bør forholde seg til et konkret tilbud som alle i Holmsåsen har mottatt. Mange er i tvil om man skal innløse eller fortsatt å bygsle.
Holmen poengterte at dersom man kommer med et mottilbud til Kristin Blichfeldt så kan hennes tilbud bortfalle.

På slutten av foredraget tilbød Petter Holmen seg å forhandle med Kristin Blichfeldt på vegne av de som ønsker dette.
Det Holmen tilbyr er å sondere muligheten for en forhandling uten at man mister tilbudet fra Kristin Blichfeldt.
Kostnader rundt dette må fordeles blant de som blir med på tilbudet fra Petter Holmen.
Kostnadsestimat vil ble utarbeidet før endelig iverksetting av forhandlinger.

Dersom du ønsker å delta i en felles forhandling send melding til styret v/Pål Carlson.
Melding sendes innen søndag 14/09-2014 til mobil 97717460 eller E-post pcarlson@online.no
Dersom du velger å delta, så vil det komme spørsmål om din kontrakt med Kristin Blichfeldt ganske snart.
Ta derfor en kopi av nåværende avtale og ha den klar for å sende til advokat Petter Holmen.
Dersom du ikke ønsker å delta kan du forholde deg passiv.

Styret har mottatt et regneeksempel fra et medlem

Dette kan du se på og bruke det som en hjelp for å gjøre deg opp en mening.
Dokumentet finner du her.

Informasjonsmøte om tilbud om innløsning av festetomter

Hytteeierforeningen inviterer alle medlermer med festetomt til informasjonsmøte om innløsning av tomt.
Til å foredra om dette tema har vi invitert advokat Petter Holmen i advokatfirma Svensson Nøkleby ANS

Møtet finner sted på Holmsbu bad, lørdag 30. august kl 12:00 - 14:00.

Mer informasjon om bakgrunnen og hva styret gjør finner du her
Her er også Holmens kronikk om tomtefesteloven i Drammens tidene.

Litt mer nytt om postkasser

Vi har fått til en avtale om at de som har adresse til Bugtegaten kan få postkasse der.
Styret skal se om vi får flyttet det ene stativet i Bugtegaten til ny plassering.

Nytt om postkasser

Flytting av postkasser har blitt en lang og seig materie å ta i, det er protester og motstridende interesser overalt.

Vår avtale med kommunen om plassering av postkassene i overkant av lekeplassen, var ikke verdt papiret den var skrevet på, da Holmsbu vel sa det var trafikkfarlig der.
Nå forhandles det med vellet om ny plassering.
De postkassene som står i Øvre Holmsåsen blir stående der de er, vi skal bare rydde en litt bedre sti.

Innløsning av tomter.

Minner om to ting:
 1. Svarfristen er forlenget med en månded grunnet ferietid for alle parter.
 2. Hvis du ikke gjør noe som helst, vil dagens kontrakt løpe fremover til den går ut, og fornyes på vanlig måte.

Gunnar kommer på plass i sommer, men det tar litt tid.

Vi må forflytte Gunnar på landeveien, og det krever både dispensasjon og tillatelse. Vi får hjelp av Torstvedt med å løfte Gunnar på henger.
Badetrappen har fått nye fester i fjellet og har også kommet på plass.
Tretrappen ned til stranden er også festet bedre, og sitter nå godt.

Sommerbrev til medlemmene

Sommerbrev til medlemmene er nå sendt ut, det inneholder bl.a:
 • Giro for innbetaling av kontingent 2014, Merk kontingenten har økt til 500 kr
 • Sommerbrev med informasjon fra foreningen om Gunnarskjær, dugnad, bommene med mer.
 • Referat fra årsmøtet 2014

Her kan du finne de samme dokumentene:
Eksempel på giro som er sent ut Husk å bruk egen hytteadresse på betalingen.
Sommerbrev 2014
Referat årsmøtet 2014

St. Hans på Gunnarskjær

St. Hans på Gunnarskjær ble gjennomført i kjent stil, skattejakt og grilling.
Tross intens markedsføring var det magert fremmøte.
I år hadde ingen i Hurum fått båltillatelse.

Årsmøtet

Minner om årsmøtet mandag 28 april 2014.
Nå er valgkommiteens forslag klart, og det finnes her.

Gunnar er funnet!

Gunnar er lokalisert på en strand på Verket. Både badetrappen og jolla som lå på flåten er fortsatt på plass. Vi får sjekke hvordan den ligger og hvor mye jobb det er å få den sjøsatt igjen, og så taue den tilbake til hjemhavnen igjen.
Takk til Otto Blichfeldt som meldte fra om funnet!
Har tittet på Gunnar, den ser veldig hel ut, og har ligget der fra desember. Ca 5-10 m fra vannkanten, men veldig langgrunt. Trenger lange tau og en litt kraftig båt for å trekke den utover ved høyvann.
Det bør også være 6 til å løfte og dra på land for å få den ut.
Vellet på Verket har meldt fra til lensmannen om funnet, så snart den dukket opp der borte.

Oppdatering om Gunnar

Gunnar er fortsatt savnet, Runar har tatt seg en tur rundt Langøya og sett, han har også sjekket langs land mot Tofte, uten resultat.
Blir ikke Gunnar funnet, vil vi bygge en ny, og vil gjerne ha kontakt med noen som føler seg kallet til denne oppgaven.

Bommen Øvre Holmsåsen

Etter diverse forsøk og tips fra leverandøren, så fungerer nå fjernstyringen igjen! Hurra !!!
Dette var en kortvarig glede, men nå er rotårsaken funnet, strømforsyning skiftet, og bommen har fungert prikkfritt i en uke.

Årsmøtet i Hytteeierforening 2014

Årsmøtet blir mandag 28 april 2014 klokken 19:00 på Fruene Haugestad i Lierbyen.
Adresse er Haugestadbakken 7, 3400 Lier
Dette er dokumentene som er sendt ut til medlemmene: Valgkomiteens innstilling er enda ikke klar.

Innkomne forslag til årsmøtet

Det har nå kommet to forslag fra styret til årsmøtet:
 • en vedtektsendring
 • en fullmakt til styre om å forhandle med Holmsåsen Vann og Avløp om fremtidig organisering.

 • Begge forslagene finner du her.
  Frist for forslag til årsmøtet er 14 april. Innkomne forslag vil varsles medlemmene pr SMS

  Bommen Øvre Holmsåsen

  | .,,,,,, Der fungerer ikke telefonstyring p.t. Har kontakt med leverandør, og vil ta kontakt med produsenten over helgen, hvis det ikke løser seg innen da.

  Gunnar

  Bådeflåten vår: Gunnar har rømt hjemmefra!
  Politi, redningsskøyta og Runar, Holmsbus fisker, er varslet. men foreløpig uten resultat. Flåten lå godt fortøyd langt på land, men høststormer kan være ille, og kombinert med springflo ta med seg det utroligste. På flåten lå det en Terry 14', som tilhører Rolf Marheim. Her har vi et fint bilde av Gunnar:

  Nytt om postkasser

  Som de fleste har fått med seg så har Posten, ved Røyken distribusjon, foretatt endringer i sine distribusjonsruter.

  Fra og med 31.08.2013 vil de ikke levere post eller aviser i postkassene som står:
  1. På toppen av Minuttbakken.
  2. I enden av Bugtegaten.
  De postkasser som står i Øvre Holmsåsen kan bli stående, men det må ryddes en sti fra utsisden av bommen til postkassene.

  Vi kan berolige dere med at posten vil bli levert frem til nye postkasser er på plass.

  Det er derfor foretatt en del undersøkelser om hvor det kunne være hensiktsmessig å flytte postkassene. Eierforhold til grunn er undersøkt og vi har falt ned på et område ved ballplassen nede ved inngangen til Bugtegaten. Her er det en liten smett inn mellom ballplassen og det gamle postkontoret hvor det henger postkasser fra før. Det er kommunens eiendom og vi har fått tillatelse av Hurum kommune til å montere opp postkasser for de som rekrutterer til Bugtegaten og til Holmsåsen nedre (toppen av Minuttbakken) I denne avtalen med kommunen er vi forpliktet til å samarbeide med de som har postkasser fra før av for å få en enhetlig oppsetting av kassene.

  Avtalen med kommunen vil bli distribuert på nettsiden når den er klar.

  Dette medfører at de stativene vi har må rives og settes opp ved ballplassen.

  Da et av stativene i dag har postkasser på begge sider kan det tenkes at vi må kjøpe et stativ i tillegg da vi med ny oppsetting bare kan montere kasser på 1 side.

  Demontering og oppsetting vil medføre noe arbeide som vi regner med å kunne gjøre på dugnad når våren kommer i 2014.

  Her er kart forslag til plassering

  Gunnarskjær

  Det er hyggelig å se hvor fint det er på Gunnarskjær, Gunnar ligger trygt på plass igjen, og rekkverket er knapt synlig fra sjøen.
  Igjen takk til Gunnargjengen som passer godt på Gunnar.
  Bilde fra torsdag 25. juli 2013.

  Betaling av kontingent

  Nå har snart alle betalt kontingent, men det er seks hytteeiere som gjennstår.
  Kontingenten forfalt 01.07.2013, og de aller fleste klarte å betale i tide, og noen få i uken etterpå.
  Vennligst betal kr. 420 til foreningens konto 2220.08.26810 innen 01.08.2013
  Merk betalingen med hytteadressen som melding til mottaker.
  Vi håper å slippe å sperre tilgang til bommen for de som ikke betaler.
  Nå er purring sent på SMS, og 08.08.2013 (en uke etter forfall) sperres tilgang til bommen for de som ikke har betalt.
  Dette er kjedelig og unødvendig arbeid for styret, som tross alt gjør dette i sin fritid.
  Nå ser jeg at en har betalt alt, kun timer etter SMS er sendt. :-)

  Brev fra posten ang flytting av postkasser

  Det ser ut som det er eiere av postkasser på toppen av minuttbakken og innerst i Bugtegaten som har mottatt brev fra posten om flytting av postkasser fra 31. august 2013.
  Det jobbes med saken fra styrets side, og det undersøkes mulige alternative løsninger på denne saken.
  Gjelder dette bare posten, blir aviser levert i de postkassene som er i dag?
  Dagens plassering av postkasser er gjort i samarbeid med posten.
  For ordens skyld: Jeg har enda ikke sett brevet, så jeg får ikke gjort stort før jeg har lest brevet.

  Kvisting og rydding langs veiene i området

  Helgen 13-14 juli har vi leid inn en bensindrevet fliskutter.
  Denne vil vi kjøre rundt i området og kutte kvist som ligger i hauger langs veiene.

  Det er derfor viktig:
  1. at det ryddes langs veier innen fredag
  2. kvisthauger ligger godt synlig fra vei.
  3. max 40 mm tykkelse på kvister, tykkere legges igjen
  Det er ikke noen gigantisk maskin vi har leid, så overhold maks tykkelse
  Vi ønsket i utgangspunktet å leie traktor med fliskutter, men det var for mye annet å gjøre for tiden, så det gikk ikke i orden.
  Vi trenger noen som kan hjelpe til med å kjøre fliskutter rundt, dette er en god anledning for de som ikke kunne være med på dugnad. Ta kontakt med en i styret.

  Dugnaden

  I år blir det dugnad med fokus på fellesområder, rydding langs veiene kommer det mer om senere.
  Dugnaden er lørdag 15. juni kl. 10:30 til 14:30 eller så lenge du har anledning.
  Møt opp på Gunnarskjær. Ta med verktøy som krafse, spade eller rive og noe å kappe busker og kratt med samt godt humør.
  De oppgavene vi har planlagt å jobbe med er:
 • Badestranden på Gunnarskjær for å gjøre stedet hyggelig til St. hans feiring og resten av sommeren.
 • Beisning av bord og benker på Gunnarskjær.
 • Trappen fra Øvre Holmsåsen til Holmsåsen har et bein som har mistet fotfestet, den blir også utrolig glatt i regn, så fjerning av grønske vil være flott.
 • Rydding av gammel sti fra Øvre til Nedre ved Juhl-Larsen/Tallaksrud.
 • Det er mange rør som leder regnvannet bort, det er viktig å holde disse åpne, så et par stykk bør gå gjennom og sørge for dette. Oppgaver vil bli fordelt ved fremmøte.
  Forfriskninger vil være på plass på Gunnarskjær, så benytt dugnaden til å bli bedre kjent med dine hyttenaboer.

  Sommerbrev til medlemmene

  Sommerbrev til medlemmene er nå under utsendelse, det inneholder bl.a:
  • Giro for innbetaling av kontingent 2013
  • Sommerbrev med informasjon fra foreningen om Gunnarskjær, dugnad, bommene med mer.
  • Referat fra årsmøtet 2013

  Her kan du finne de samme dokumentene:
  Eksempel på giro som er sent ut Husk å bruk egen hytteadresse på betalingen.
  Sommerbrev 2013
  Referat 2013

  St. Hans på Gunnarskjær

  Vi trenger en som kan stå for gjennomføringen av St. Hans feiring på Gunnarskjær.
  Ingen i styret passer det for, men vi kan tilby et ferdig opplegg for skattejakten samt tillatelse til å brenne bål.
  Synes du det er synd det ikke blir noen skattejakt i år, så tenk om du kan gjøre en innsats.
  Ta kontakt så skal vi hjelpe så godt vi kan.

  Rekkverket på Gunnarskjær er nå montert!

  Rekkverket er nå ferdig lakket og montert.
  Her er noen bilder av rekkverket.

  Samtidig er rekkverket ved badetrappen fornyet  Denne oppgraderingen ved badetrappen har vi fått gratis av Lise og Morten Meian, tusen takk for det!

  Administrasjon av bommer (med mere) for medlemmer.

  Tidligere var det et valg i menyen til venstre som het Bommene, det heter nå Medlemsinfo.
  Grunnen til denne forandringen er at nå kan det gjøres flere endringer i medlemsregisteret av medlemmene selv.
  • Endre tilgang til fjernstyring av bom (som før)
  • Endre navn og hjemmeadresse samt email adresse
  • Endring av mobilnummer, det som brukes av vår sikkerhetsløsning
  • Det er mulig å laste opp et bilde av hytta, dette vil kun være synlig for medlemmer, etterhvert.
  • Finjustering av koordinatene som plasserer hytta i kart valget, Google har ikke alltid rett.

  Mobilstyring av bommene i Holmsåsen

  Etter påske sluttet fjernstyringen til begge bommene å fungere, med noen dagers mellomrom, og leverandøren ble kontaktet.
  Det viste seg at programvaren som stod for mobilstyringen var utdatert, produsenten ble kontaktet.
  Etter noen dager var begge bommene oppgrader med ny programvare, og fungerte igjen.
  En bieffekt av denne oppgraderingen er at vi nå har mange flere bombrukere tilgjengelig.
  Vi har derfor satt opp antall bruker som hver hytteeier har tilgjengelig for sin hytte fra 3 til 6.

  Vi vurderer om det skal være mulig å registere nummer for en periode, meget aktuelt for håndtverkere o.l.
  Vedlikehold av bombrukere finner du her.
  Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at dette ikke har kostet oss noe.

  Dugnaden blir lørdag 15. juni 2013

  • Dugnaden vil i år fokusere på vedlikehold av fellesområder, ikke veien.
  • Det er behov for å gjøre en jobb med steintappa, den har mange ødelagte trinn.
  • Styret vurderer behov for to dugnader, så vi også får tatt en rydding langs veiene, eventuelt med innleid fliskutter.

  Rekkverket på Gunnarskjær er underveis!

  Rekkverket er nå ferdig tilpasset og prøvemontert.
  Nå er det demontert og skal galvaniseres og pulverlakkeres før det monteres ferdig.

  Bildene er fra den foreløpige monteringen.
  Vi reparerer samtidig "rekkverket" ved badetrappen, det blir et enkelt rekkverk der også.
  En stor takk til Lise og Morten Meian for den jobben som blir gjort, og det blir billigere en tilbudet vi fikk :)

  Årsmøtet i Hytteeierforening 2013 ble avholdt som planlagt

  Mange deltok og det var helt stinn brakke!
  • Det ble vedtatt at hytteeierforeningen skal stå for brøyting, og dekke 35% av utgiftene. Mer info kommer
  • Valgkommiteens forslag til nye styremedlemmer ble vedtatt
  • Vi takker Marit Hoff og Odd Andreassen for innsatsen i styret
  • Ønsker Hege Gyllstrøm og Toril Tallaksrud velkommen i styret
  • Rask demonstrasjon av hvordan medlemmer vedlikeholder navn/adresse/email/mobil vha hjemmesiden.

  Årsmøtet i Hytteeierforening 2013

  Årsmøtet blir mandag 22 april 2013 klokken 19:00 på Fruene Haugestad i Lierbyen.
  Adresse er Haugestadbakken 7, 3400 Lier
  Dette er dokumentene som er sendt ut til medlemmene: I tillegg er dette valgkomiteens innstilling her

  Innkomne forslag til årsmøtet

  Det har enda ikke kommet inn noen forslag, men de vil bli lagt ut her etterhvert.
  Frist for forslag til årsmøtet er 8 april.

  Referat fra årsmøtet er tilgjengelig

  Det kan du se på her.
  Alle medlemmer har fått tilsendt kontingent, og alle har betalt, dog noen i 2013.
  Rekkverk til tappen på Gunnarskjær er bestilt, montering vil bli foretatt når vær og føre tillater det.

  Det er avholdt årsmøte i foreningen 26 mars 2012.

  Referat vil bli lagt ut her samt distribuert sammen med kontingentinnkreving.
  De viktigste sakene:
  • Styrets beretning og regnskap ble godkjent
  • Leder av foreningen er fortsatt Per Kragøe
  • Styret har fått et nytt medlem etter Hege Gyllstrøn, hun heter Gro Gjestland Strand og holder til i Øvre Holmsåsen 40
  • Det var ingen innkomne forslag
  • Kontingent blir fortsatt på kr 400
  • Veier blir det gjort noe med før påske
  • Alle valg var ved akklamasjon

  Renovasjon i Holmsåsen sommeren 2012

  I fjor klarte ikke RFD å gi oss start og slutt dato for tømming i åsen, men etter mye om og men, klarte de det i år.
  Trikset var å true med å tipse lokalavisen.

  Dette er for Øvre Holmsåsen, men det er grunn til å anta et det er samme for resten av området.

  Papir blir hentet første gang 10. april (skulle egentlig hentes 9. april, men det er 2. påskedag).
  Matavfall og restavfall hentes første gang 18. april.

  Papir hentes siste gang 22. oktober. Matavfall og restavfall hentes siste gang 31. oktober.

  Ta kontakt med RfD dersom hentedagene ikke blir fulgt.

  Det er et stadig tilbakevendende problem med søppel og rot ved søplekasser i åsen.
  • Skal du leie ut eller låne bort hytta, gi informasjon om hvordan renovasjon fungerer på adekvat språk for leietaker.
  • Vil også minne om at det IKKE skal kastes avfall i avfallskontainere som er lagt ned/satt på hodet. Dette betyr at de ikke skal brukes!
  • Det er GRATIS å kaste avfall som ikke skal i dunkene, i avfallsparken (hvilket besyndelig ord) med avkjøring på "Holmsbu siden" av Elgskauåstunellen på Rv 23
  • Hvis det er fullt, så blir det ikke bedre hvis du legger enda mer oppi dunken!
  • Om vinteren er det lite trivelig for de som har helårstømming å få fylt sine dunker med avfall fra hytteeiere som kun har sommertømming.
  • Hvis du har lest det overstående og ikke skjønner noe, så tenk på at du kun har sommertømming, og start på nytt.
  • RfD vurdere å sette ut låsbare dunker der hvor problemet med kasting om vinteren er størst.
  • Viser forøvrig til info som er sendt ut fra RfD, som står for avfallshåndtering i Hurum.

  Årsmøtet i Hytteeierforening 2012

  Årsmøtet blir mandag 26 mars 2012 klokken 19:00 på Fruene Haugestad i Lierbyen.
  Adresse er Haugestadbakken 7, 3400 Lier
  Dette er dokumentene som er sendt ut til medlemmene:

  Innkomne forslag til årsmøtet

  Det har enda ikke kommet inn noen forslag, men de vil bli lagt ut her etterhvert.
  Frist for forslag til årsmøtet er 12 mars.
 • Årsmøtet i Hytteeierforening Årsmøtet blir mandag 28 mars 2011 klokken 19:00 på Haugestad i Lierbyen.
  Adresse er Haugestadbakken 1, 3400 Lier
  Dette er dokumentene som er sendt ut til medlemmene:

  Innkomne forslag til årsmøtet

  1. Det er mottatt fire forslag til årsmøtet fra Finn Arnesen
   Disse forslagene er lagt ut her

  2. Forslag fra Anett Holstad ang organinsering av dugnad
   Dette forslaget er lagt ut her
  • Flott St.Hansfeiring på Gunnarskjær
  I strålende vær. Fornøyde små "sjørøvere" fant skatten også denne gangen. Et fint bål ut i de små timer.

  Holmsbu city
 • Foreningen er nå på Facebook
  Klikk på liker knappen, så får du vite når det blir lagt ut informasjon.
 • Lørdag den 26/6 tennes grillen på Gunnarskjær kl. 18:00
  Store og små sjørøvere er velkommen til en hyggelig kveld med underholdning og skattejakt for de som har lyst til å være med.
  Ta med deg godt humør, mat og drikke.
  Vi f�r håpe det ikke blir for mye vind.
  Velkommen store og små.
 • Dugnad blir det 19. juni, oppmøte ved bommen på toppen av minuttbakken kl 10:30.
  Servering av pølser og drikke på Gunnarskjær.
 • Årsmøtet er gjennomført, og referat vil bli sent ut til medlemmene sammen med revisjonsberetning.
 • Valget er gjennomført, og du kan se mer om styret på "Om styret" siden.
 • Det er problemer med kortene som brukes i bommen i Holmsåsen, den blir stående åpen i helgene til problemet er løst.
 • Vi har et problem med orden ved søppelkassene. Hvis det ikke legges noe i kassen så lokket ikke går igjen, så er mye gjort. Renovasjonsetaten er også nye strengere enn før med sjekking av riktig sortering. I fjor ble malingspann og plaststoler plukker ut av kassene.
  Metall må leveres i sammen med glass i Kjøya, annet på gjenvinningsstasjonen ved Åros (ta av i rundkjøring på Rv 23 på "hitsiden"av tunnelen). Det er gratis, og for de fleste er det på veien til/fra hytta.
 • Årsmøtet er 15 mars 2010 kl 18:30 på Haugestad Gård i Lierbyen. Haugestadbakken 1. 3400 Lier

  Holmsåsen hytteeierforening, foretaksnr: 994152963, bankkonto: 2220.08.26810.
  Postadresse: Holmsåsen hytteeierforening v/Mari Thjømøe, Myrhaugen 20, 0752 Oslo.
  Tekniske spørsmål og support for hjemmesiden stilles til Per Kragøe, mobil: 913 55 166