Hjem
Arkiv
Vedtekter
Bli medlem
Kart
Området
Holmsbu
Medlemsinfo
Om styret
Været NÅ
For medlemmer
For styret
    

Bli medlem i Holmsåsens hytteeierforening!

Medlemsfordeler

 1. Tilgang til fjernstyring av bom
 2. Deltagelse på brøyting av veiene i området.
 3. Dugnad og vedlikehold av Gunnar (badefåte) og stranden
 4. Felles kontakt med grunneier/selger av tomtene.
 5. Prioritering av vedlikehold, sammen med Blichfeldt
 6. Foreningen tar kontakt med RFD, Nordialog og Posten når det er problemer.
 7. Arrangement på St.Hans.

Om kontingenten

 1. Kontingenten er p.t. 420 kr pr år.
 2. Kontingenten følger kalenderåret.
 3. Kontingent innkreves etter årsmøtet i mars/april.
 4. Innmelding etter "hyttesesongen" slipper kontinget resten av året.
 5. Forøverig vises det til vedtektene som du finner her.
Fyll ut for innmelding i foreningen.
Etternavn, Fornavn
Hyttevei
Hyttenummer
Adresse hjem
Postnr og sted
email
mobilHolmsåsen hytteeierforening, foretaksnr: 994152963, bankkonto: 2220.08.26810.
Postadresse: Holmsåsen hytteeierforening v/Mari Thjømøe, Myrhaugen 20, 0752 Oslo.
Tekniske spørsmål og support for hjemmesiden stilles til Per Kragøe, mobil: 913 55 166