Hjem
Arkiv
Vedtekter
Bli medlem
Kart
Området
Holmsbu
Medlemsinfo
Om styret
Været NÅ
For medlemmer
For styret
    

Styret i Holmsåsen hytteierforening består av:

Mari Thjømøe Mari Thjømøe, Leder
mobil: 907 77 824
Øvre Holmsåsen 29a
Øystein Bu Øystein Bu, kasserer
mobil: 480 24 499
Øvre Holmsåsen 29b
Wenche Glimsholt Wenche Glimsholt
mobil: 470 27 674
Bugtegaten 32
Carina Nyvoll Carina Nyvoll
mobil: 957 04 758
Øvre Holmsåsen 30
Heidi Marheim Heidi Marheim
mobil: 975 55 018
Holmsåsen 36


Holmsåsen hytteeierforening, foretaksnr: 994152963, bankkonto: 2220.08.26810.
Postadresse: Holmsåsen hytteeierforening v/Mari Thjømøe, Myrhaugen 20, 0752 Oslo.
Tekniske spørsmål og support for hjemmesiden stilles til Per Kragøe, mobil: 913 55 166