Hjem
Arkiv
Vedtekter
Bli medlem
Kart
Området
Holmsbu
Medlemsinfo
Om styret
Været NÅ
For medlemmer
For styret
    

Administrasjon av medlemskap i Holmsåsen hytteeierforening

Velg hytte som skal oppdateres for:

Bestill kode for endring av tilgang
Hyttevei
Hyttenummer
Funksjon
Hytteier får SMSHolmsåsen hytteeierforening, foretaksnr: 994152963, bankkonto: 2220.08.26810.
Postadresse: Holmsåsen hytteeierforening v/Mari Thjømøe, Myrhaugen 20, 0752 Oslo.
Tekniske spørsmål og support for hjemmesiden stilles til Per Kragøe, mobil: 913 55 166